ARSİN 1/5000 İMAR PLANI DUYURUSU

Arsin İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişiklikleri ile Plan Hükümleri revizyonu Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2020 tarih ve 1866 sayılı kararı ile onaylanarak 06.11.2020 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak ek hizmet binasında ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasında ilan edilerek askıya çıkarılmıştır. İmar planına itiraz etmek isteyen  vatandaşlarımız tapu belgeleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binasına giderek itiraz hakkını kullanabilirler.

TARİH : 12 Kasım 2020