Coğrafi Durumu

a)Arazi Yapısı  : İlçe Merkezi sahil kesiminde ve hafif meyilli bir araziye sahiptir. İlçenin topografik yapısı, sahilden iç kesimlere doğru gidildikçe eğimi artan bir yapı gösterir. Bazı köylerde eğim % 70 lere kadar varmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 169 km2 dir. İlçede 5 akarsu bulunmaktadır. Bunlar Yanbolu, Falkoz, Arsin, Kendirlik ve sifla dereleridir.

İlçenin tarımsal alanı  9.530 hektar, Ormanlık alanı 6362 hektar, Çayır Mera  alanı 583 hektar olup elverişsiz alanı 425 hektardır. Tarım arazisi kullanma şekline göre; Tarla alanı 10.400 dekar, Yem bitkileri alanı 232 dekar, sebzecilik alanı 658 dekar, Çay alanı 350 dekar, Fındık alanı 83.590 dekar ve Kiwi alanı 70 dekardır. İlçe merkezinin rakımı 10 metredir. Koordinatları; 39-50 derece doğu boylamı, 40-50 derece kuzey enlemidir.
       
b)İklimi   : Bölgesel iklime bağlı olarak ilçe yazları serin, kışları ılık geçer. Ilıman iklim hakimdir. Yıllık ortalama yağış miktarı 1000-1100 mm. Arasında ve ortalama sıcaklık 15.5 derecedir. Bölgenin yüksek kesimleri ve vadiler Yaz ayları ve Sonbahar ayları başlangıcı dışında sislidir. Bulutluluk  derecesi 6/10 dur. En bulutlu ay Şubat, en bulutsuz ay Haziran ve Ekim aylarıdır. Bölgede ki hakim rüzgarların hızı 1.6 m/sn dir. Bölgeye egemen rüzgarlar Aralık ayında Kıble ya da Lodos, Haziran ayında Güney, Kasım ayında Batı, diğer aylarda Batı-Kuzey rüzgarları hakimdir. En hızlı rüzgarlar Şubat ayında Batı ve Kuzeybatıdan eser. En soğuk ayın sıcaklık ortalaması 7.75 derecedir. En sıcak ayın sıcaklık ortalaması ise 24.05 derecedir. En düşük ortalama nem oranı 69.2 (Aralık ayı) en yüksek ortalama nem oranı 83.5 (Mart ayı) dır.
       
c)Çevre   : Arsin İlçesi, Trabzon ilinin 20 Km. doğusunda Trabzon-Rize sahil şeridi üzerinde kurulmuştur. Doğuda Araklı, Batıda Yomra ile çevrili, Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Gümüşhane ilinin Yağmurdere bucağı ile çevrilidir. Karadeniz ile 7 Km. deniz kıyısı, Batıda Yomra ilçesi ile 28 Km. mülki kara sınırı, Doğuda Araklı ilçesi ile 35 Km. mülki taksimat sınırı mevcuttur.