EVLENDİRME MEMURLUĞU

Evlendirme için yapılması gereken temel işlemleri aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgi ve gün almak için Evlendirme memurluğumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Nikah İşlemleri

 NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-NÜFUS CÜZDANI : Aslı ile birlikte müracaat edeceklerdir.

2-VESİKALIK RESİM (4' ER ): Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

3-SAĞLIK RAPORU VE EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ: İlk etap da birimimiz den sisteme kayıt yapıldıktan sonra bizden alacakları resimli mühürlü evlenmeye mahsus sağlık raporu matbu evrakı alıp  Aile hekimleri, Devlet ve özel hastanelerinden birine  müracaat ederek alınmaktadır.Türk Medeni Kanunu’nun 136.maddesi gereği, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir.(Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) testleri ile Talasemi (Akdeniz Anemisi) testinin yaptırılması gerekmektedir. (Eğer hastanelere müracaat edildiyse hastanenin mühürü ve başhekim onayı yaptırılmalıdır.)

DİĞER HUSUSLAR:Evlendikten sonra, önceki soyadının evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler: Belediyemizde bulunan çözüm masalarında bekarlık soyadı kullanma dilekçesi yazdırdıktan sonra dosyalarını teslim ederken birimimize teslim etmelidirler.

Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise , Aile Mahkemesinden İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” alıp bu kararın arka kısmınada kesinleşmiş şerh’ini işlettikten sonra birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, bekarlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.


EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
17 Yaşının doldurmuş olanların evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne-baba veya vasinin Nüfus cüzdanı fotokopileri ile birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylanacaktır. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.
16 yaşını doldurmuş olanların evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.
 

YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları (Türkçe) Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç)  Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır.

Bekarlık Belgelerinde: Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne – baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Boşanmış olanların boşanma tarihi veya dul olanların eşinin ölüm tarihi bulunmalı)ve kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunmalıdır.
Boşanma veya dul olan kadının, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirilecektir.
Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.
Çiftler Türkçe bilmiyorlar ise: Müracaat ve nikah esnasında tercüman bulunduracaklardır.
 

Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır.