İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

TOLGA SÖYLEMEZ

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

İnşaat Ruhsatı Verilirken İstenen Belgeler

1. İkametgah belgesi

2. Tapu

3. Kadastral çap

4. Zemin etüt raporu(Jeolojik-Jeoteknik)

5. Projeler(Mimarı, Statik, Elektrik, Tesisat)

6. Yapı Denetime Tabi ise Yapı Denetim evrakları, değilse geçici müteahhitlik belgesi

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yapı Kullanımı Belgeleri

İskan belgesi için gerekli belgeler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Yapı Kullanım İzni istemiyle yazılan dilekçe
 • Tapu kaydı bilgileri
 • Vergi Dairesi’nden ”borcu yoktur” yazısı
 • Dış Kanal Belgesi (TİSKİ)
 • Telekom Vizesi
 • Proje Müellifleri Raporu
 • Yapı Denetim Kuruluşu’ndan alınan belge
 • Yapının Cephe fotoğrafları (13 x 18 cm ölçülerinde)
 • Emlak ve Çevre Temizlikten alınan ”vergi borcu yoktur” yazısı
 • SGK’dan alınan ”Borcu Yoktur” Belgesi.

Gereli belgeler temin edilerek yapı kullanım izni başvurusu yapılabilir. Tamamlanan inşaatta şayet asansör var ise ek olarak istenen belgeler şu şekildedir;

 • Asansör firmasından; TSE Belgeleri
 • Garanti Belgesi
 • Mühendislerin SMM Belgeleri
 • 4 Adet Muayene Raporu
 • Muayene fişi
 • Uygulama projeleri
 • Sığınak Raporu
 • Yangın Tesisat Raporu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yapı Ruhsatı Almak

Yapıların başlaması için ruhsat kapsamında istenilen belgeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Yapı ruhsat istemi dilekçesi
 • Taahhütname
 • Tapu Belgesi
 • İnşaatın Mimari projesi
 • İnşaatın Statik projesi
 • Elektrik, mekanik ve tesisat projeleri
 • Çevre ve peyzaj projeleri
 • Çevre ve Temizlik Vergisi için ”borcu yoktur” yazısı
 • SGK ”borcu yoktur” yazısı
 • Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
 • Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler