Gölcük Mahallesi Askı İlanı

Arsin İlçesi Gölcük Mahallesi 712 ada 172 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Arsin Belediye Meclisi’nin 03.05.2024 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2024 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin askı süresi 11.06.2024-10.07.2024 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 10 Haziran 2024