Kuzguncuk Mah. Revize İmar

Arsin İlçesi Kuzguncuk Mahallesi 423 ada 13 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Arsin Belediye Meclisi’nin 02.02.2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2024 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin askı süresi 12.03.2024-10.04.2024 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 12 Mart 2024