Arsin İlçesi Kuzguncuk Mahallesi 425 ada 139 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Arsin İlçesi Kuzguncuk Mahallesi 425 ada 139 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Arsin Belediye Meclisi’nin 08.09.2023 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2023 tarih ve 645 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin askı süresi 23.10.2023-21.11.2023 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 01 Kasım 2023