Cumhuriyet ve Yeşilce Mahalleleri'nin muhtelif parsellerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi

Arsin İlçesi Cumhuriyet ve Yeşilce Mahallelerinin muhtelif parsellerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Arsin Belediye Meclisi’nin 08.09.2023 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanmıştır, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2023 tarih ve 646 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin askı süresi 11.10.2023-09.11.2023 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 12 Ekim 2023