ARS-104 DÜZENLEME BÖLGESİ PARSELASYON PLANI

3194 SAYILI İMAR UNUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI ARS-104 DÜZENLEME BÖLGESİ PARSELASYON PLANI ONAYLANMIŞTIR. 


23.06.2023 CUMA GÜNÜ İTİBARI İLE BİR AY SÜRE İLE ASKIYA ÇIURTILMlŞTIR. VATANDA$LARIMIZ TAPU KAYIT BELGELERİ iLE BELEDiYEMiZ 
İMAR VE ŞEHİRCİlİK MÜDÜRlÜĞÜ'NE GEREKLİ İNCELEMELER İÇİN BAŞVURABİLİRLER. 

TARİH : 23 Haziran 2023