Arsin İlçesi Yeşilce Mahallesi 81 ada 55 numaralı parsel

Arsin İlçesi Yeşilce Mahallesi 81 ada 55 numaralı parselin kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Arsin Belediye Meclisi’nin 08.09.2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2023 tarih ve 695 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin askı süresi 22.11.2023-21.12.2023 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 29 Kasım 2023