Çubuklu Mahallesi 1030 ada 6 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Arsin İlçesi Çubuklu Mahallesi 1030 ada 6 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Arsin Belediye Meclisi’nin 08.09.2023 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2023 tarih ve 643 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin askı süresi 11.10.2023-09.11.2023 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 12 Ekim 2023