Arsin İlçesi Gölcük Mahallesi 712 ada 15 ve 16 numaralı parseller

Arsin İlçesi Gölcük Mahallesi 712 ada 15 ve 16 numaralı parsellerde yapılması amaçlanan Turizm Tesis Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi Arsin Belediye Meclisi’nin 07.04.2023 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2023 tarih ve 410 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine ait askı süresi 09.06.2023-10.07.2023 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 12 Haziran 2023