Arsin İlçesi Merkez ve Mahalleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik

Arsin İlçesi Merkez ve Mahalleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik Arsin Belediye Meclisi’nin 07.04.2023 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2023 tarih ve 409 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişikliğin askı süresi 29.05.2023-27.06.2023 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 29 Mayıs 2023