YALI - YEŞİLTEPE VE ŞENKAYA MAHALLELERİ ARS-105 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2023 tarih ve 223 sayılı kararı ile onaylanan imar uygulamasının 20.04.2023-21.05.2023 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesi 29 Ada 3 No.lu Parsel, 115 Ada 2 ve 30 No.lu Parseller, 235 Ada 1 No.lu Parsel, 236 Ada 1No.lu Parsel, 281 Ada 25-28-29 ve 30 No.lu Parseller, 282 Ada 23-45 ve 78 No.lu Parseller, Yalı Mahallesi 30 Ada 1-17-18-26-78 No.lu Parseller, 33 Ada 4-5-9-10-11-13-14-15-17-21-23-24-26-29-38-39-41-42-43-44-45-49-50-51-66-73-74-75-76-77-81-82-83-84-96-97-102-103-104-105-108-119-127-128-129-130-131-132-134-135-136-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152 No.lu Parseller, 298 Ada 21-44-45-46-47-64-65-66-67-68-69-70 Parseller, Şankaya Mahallesi 123 Ada 4-7-8-9-10-11 No.lu Parseller 05/10/2021 tarih ve 36 sayılı meclis kararımız ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre yapılan ARS-105 nolu düzenleme bölgesinde yer alan taşınmazlarda Belediye Encümenimizin 26.01.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile yapılmasına başlanan imar uygulaması yine encümenimizin 22.03.2023 ve 43 sayılı askı tescil Encümen kararı ile tamamlanmış ve onaylanmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2023 tarih ve 223 sayılı kararı ile onaylanan imar uygulamasının 20.04.2023-21.05.2023 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Vatandaşlarımızın tapu kayıt belgeleri ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gerekli incelemeler için başvurabilirler.

TARİH : 20 Nisan 2023