Hesap İşleri Müdürlüğü

     Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği birim olan Hesap İşleri Müdürlüğü Yasa, Tüzük ve Yönetmeliğe uygun sistemli bir biçimde görevlerini yürütmektedir. Müdürlüğe bağlı olarak Tahakkuk ve Tahsilat Memurluğu ile Emlak Memurluğu görev yapmaktadır.


    Görevleri :  


•         Belediyenin gelirlerini, tahakkuk ve tahsil işlemi yapmak,
•         Belediye Bütçesini hazırlamak,
•         Bütçe Kesin Hesabı hazırlamak,
•         Sayıştay'a Yönetim Dönemi Hesabı cetvellerini hazırlamak,
•         Belediye yatırım programı çalışmaları,
•         Belediye finans işlemlerinin koordinasyonu,
•         Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretleri ödemek,
•         Asker ailesi yardımı yapmak,
•         Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek gibi görevler üstlenmiştir.
 

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  94
Bugün Çoğul :  265
Toplam :  86367
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2