Yazı İşleri Müdürlüğü

     Yazı işleri müdürlüğü belediyenin gelen ve giden tüm evrak ve yazışmalarını kayıt eder, başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaşların taleplerini içeren dilekçeleri konuları saptanarak ve kaydı yapılarak ilgili müdürlüklere ve birimlere belediye başkanının havalesiyle dağıtımını yapar. Kaydı yapılan resmi evrak ve dilekçelerin birimlerce resmi süresi içerisinde cevaplandırılıp cevaplandırılmadığını kontrol eder.
     Başkanlık makamınca belediye meclisi ve encümenine sevk edilen evrakların kaydını alır. Belediye meclisi ve encümenince alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim ve mercilere dağıtımını yapar. Yürürlüğe giren yasa ve genelgelerin takibini yaparak bu yasa ve genelgelerin belediye birimlerine dağıtır. Belediyenin iş ve hizmetlerini görmek üzere istihdam edilecek personelin işe alınması, atanması ile özlük haklarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütür. Ayrıca evlendirme memurluğunun görevleri yapılır.
 

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  80
Bugün Çoğul :  197
Toplam :  86353
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2