Arsin Belediyesi Fotomaraton Yarışması

18/4/2016


ARSİN BELEDİYESİ FOTO MARATONU ŞARTNAMESİ

Konu: Arsinilçesindeki yöresel yaşam, doğal güzellikler ve kültürel değerler Arsin Belediyesi Foto Maratonu’nun konusudur.

Amaç: Trabzon’unArsin ilçesinin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini fotoğraf sanatının gereklerini gözeterek belgelenmesi ve fotoğraf sanatın geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Foto maraton, Arsin Belediyesi organizatörlüğü ile yapılmaktadır.

 

Yarışma Bölümleri:

Yarışma, ‘’Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah–Beyaz fotoğraf‘’ olarak tek bölümlüdür.

 

Katılım Koşulları:

1.   Foto Maraton, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında tüm yurt içi ve dışından fotoğrafçılara açıktır.

2.   Katılım ücretsizdir.

3.   Katılımcı kayıt esnasında nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile kimliğini ibraz etmek zorundadır.

4.   Etkinlik 20-21-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında 3 (üç) gün sürecektir.

5.   Her katılımcı, yarışmaya foto maratonda, Arsin ilçe sınırları içerisinde çektiği en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah–Beyaz fotoğrafla katılabilir.

6.   Foto maratona katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcı kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle yükümlüdürler.

7.   Fotoğraflar düzenleme kuruluna sayısal ortamda teslim edilecektir. Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiği takdirde, organizasyon komitesi orijinal çekimi (RAW formatta) isteyebilecektir. Katılımcıların çekimlerini RAW + High JPRG yapmaları önerilir. Çekimler jpg/JPEG formatında 72-300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda teslim edilmelidir.

8.   Fotoğrafların üzerinde tarih, isim gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak; kenarlarında boşluk olmayacaktır.

9.   Katılımlar başvuru sırasına göre kabul edilecektir.

10.Düzenleme Kurulu; sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda program değişikliği yapabilir.

11.Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış; kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı basit müdahaleler yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High Dynamic Range) fotoğraf kabul edilmez. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Seçici kurul, yapısı oynanmamış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir.

12.Seçici kurul, isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilir.

13.Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, foto maraton’da kendisi tarafından çekilmiş olduğunu; gerekli izinlerin alındığını; basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul eder. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14.Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde yapıt kendisine ait olmadığı halinde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

15.Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alır. Ödül yeri boş bırakılır.

16.Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık karanı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

17.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafını çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internete ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir

18.Ödül, mansiyon alan ve sergilemeye değer bulunan eserler Arsin Belediyesi bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğraf sanatçısının ismi açık olarak belirtilerek kullanılabilir. Kullanım hakkı Arsin Belediyesi ile birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Eser sahipleri bu durumda ilave bir hak iddia edemeyeceklerdir.

19.Foto Maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Arsin Belediyesi arşivlerinde saklanacaktır. Arsin Belediyesi bu fotoğrafların sahiplerinin ismini belirtmek kaydı ile tanıtım amaçlı olarak fotoğrafçıya herhangi bir telif ücreti ödemeden kullanabilecektir. Bunun dışında; fotoğraf teslim formunda belirtilen onay bölümünü işaretleyerek kabul eden ve hiçbir ödül kazanamayan katılımcının fotoğrafı daha sonra Arsin Belediyesi tarafından afiş, broşür, katalog gibi basılı yayınlarla, dijital ortamlarda tanıtım amaçlı değerlendirilmek istenirse fotoğraf sahibinin ismibelirtilmek şartı ile kendisine sergileme ücreti kadar (150.- TL) bir bedel ödenecektir.

20.Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

21.Foto maratona teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir. Doğabilecek hukuki anlaşmazlık ve cezai yaptırımlarda Arsin Belediyesi’ne hiçbir sorumluluk yüklenemez.

22.Yarışmada ödül alan fotoğraflar Türkiye fotoğraf sanatı federasyonu-TFSF‘nin http://www.tfsf.org.trweb sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

23.Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

24.Fotoğrafların bilgisayara aktarımında oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

25.Foto maratona kayıt yaptıran her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

Fotoğrafların işaretlenmesi

1. Kayıt sırasındaki sıra numarası rumuz olarak kabul edilecektir Örneğin 17. Katılımcı için rumuz 017 olacaktır…

2.  Teslim edilecek Fotoğrafların adları bu rumuz ile markalanacaktır.

3. Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda, fotoğrafın sıra numarası ve ad da verilmelidir.  Rumuz 017 ise ( 017-1-fotoğraf adı) gibi.

4.  Katılımcılar, kayıtlarını 20 Mayıs 2016 Saat 09.00 -16.00 veya 21 Mayıs 2016 Saat 09.00 – 12.00 saatleri arasında yaptırabilirler. Fotoğraflar, en son 22 Mayıs 2016 saat 12.00’ye kadar foto maraton görevlisine teslim edilmelidir. Kayıt ve teslim tarih ve saatine uymayanları kayıt işlemleri yapılmayacak, fotoğrafları teslim alınmayacaktır.

 

Etkinlikler

Konaklama, ulaşım ve İaşe:

Konaklama, ulaşım ve iaşe, katılımcıların kendi imkânıyla yapılacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Kayıt Tarihi Başlangıcı                : 20 Mayıs 2016 saat 09.00 – 16.00

Son Kayıt Tarihi                           21 Mayıs 2016 saat 09.00 – 12.00

En son Fotoğraf Teslimi              : 22 Mayıs 2016 saat 12.00

Seçici Kurul Toplanma Tarihi      : 22 Mayıs 2016 saat 14.00

Sonuç Bildirimi ve Ödül Töreni    : 22 Mayıs 2016 saat 17.00’den sonra

 

Ödüller:

Birincilik                                   3000.- TL + Plaket

İkincilik                                     2500.- TL + Plaket

Üçüncülük                                2000.- TL + Plaket

Mansiyon (3 adet)                       500.- TL + Plaket

Sergileme (en fazla 30 adet)        200.- TL

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

1- Cemil ŞAHİN (Fotoğraf sanatçısı)

2- Ercan ŞEN (Arsin Belediye Başkanlığını temsilen - MEB Eğitim Araçları ve Yayımları Daire Başkanı

3- Hamit Yalçın (Fotoğraf Sanatçısı)

4- Metin ÖZTÜRK (Fotoğraf Sanatçısı)

5- Mustafa Reşat SÜMERKAN (Öğretim Üyesi)

6- Selman UZUN (Ressam-Fotoğraf sanatçısı)

 

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi:Abdullah SEZGİN

 

Düzenleme Kurulu:

Arsin Belediyesi

 

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Arsin Belediyesi

İsim             : Faruk Nebioğlu

E-posta           : faruknebioglu@hotmail.com

Cep tel            : 0533 611 29 83

Kurumsal tel    : 0462 711 30 25

 

Arsin Belediyesi adına TFSF temsilcisine yardımcı olacak personelin kayıt işlemi ve fotoğrafları teslim alacağı Kurum: Arsin Belediyesi

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından TFSF 2016-039 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.


(2016-039)

 

 

 

 

Okunma: 2812


« Anasayfaya Dön

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  52
Bugün Çoğul :  111
Toplam :  62590
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2