Arsa Satışı

21/12/2015


İLAN

ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         

SIRA NO

 

 

 

MAHALLE/KÖY

 

CİNSİ

 

ADA/PARSEL

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2)

 

HİSSESİ

 

MUHAMMEN  BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 1

 YALI

ARSA

 326/148

280,78

TAM

119.331,50 TL

3.579,95 TL

06.01.2016

14,00

 

·         Yukarıda tapu bilgileri  ve muhammen bedeli belirtilen   taşınmaz mallar  ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.madesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Arsin Belediyesi toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

·         İhaleye katılacak olanların İhale şartnamesini satın almaları zorunludur.

·         İhaleye girmek isteyenlerin  geçici teminat makbuzları veya Banka dekontları ,Nüfus Cüzdanı,İkametgah belgesi,tüzel kişiler adına katılacak olanların noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte vekaletname ve Ticaret Sicil Odası kayıtları ile birlikte ihale saatinden önce İhale komisyonu huzurunda bulunmaları gerekmektedir.

·         Satış bedelini süresi içinde yatırmayan isteklilerin geçici teminatları irat kaydedilecektir.

·         İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak  görülebilir.

·         Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

·         Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

·         İlan olunur

Okunma: 3756


« Anasayfaya Dön

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  110
Bugün Çoğul :  473
Toplam :  11085
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2018. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2